Privacy policy van de Bridge- en Boekenshop

Ons vestigingsadres is Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht

Ons postadres is Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 51614537
Ons btw-nummer is 850098610B01

Via onze winkel en webwinkel (website van de Bridge- en Boekenshop) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Bridge- en Boekenshop acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens daarbij van groot belang, waarvoor wij ons graag via deze Privacyverklaring verantwoorden.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze staan te lezen in deze   privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze  doeleinden;
 • wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen  verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om op uw verzoek uw persoonsgegevens ter inzage te geven en/of te corrigeren;
 • U het recht heeft om te verzoeken persoonsgegevens van u te verwijderen.

De Bridge- en Boekenshop is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit doel zorgvuldig te lezen.

 

Doelen waarvoor de Bridge- en Boekenshop persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door de Bridge- en Boekeshop verwerkt om

-       uitvoering te geven aan uw opdracht en/of een overeenkomst met u;

-       u passend te kunnen informeren en adviseren over de ontwikkelingen binnen de bridgemarkt op het gebied van bridgemateriaal, -software, - boeken;

-       u passend te kunnen informeren en adviseren over bridge gerelateerde producten en diensten, waaronder ook alle gebruiksartikelen met kaartsymbolen of die verwijzen naar kaartsymbolen worden verstaan.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze winkel en/of van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Telefoonnummer

Factuurgegevens

Emailadres

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van een overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, per email informeren over  onze producten en diensten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wat zijn cookies?

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Er zijn twee soorten cookies. Cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken. Dit zijn de zogenaamde Functionele en Analytische Cookies die een website beter laten werken. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker nodig.

Er zijn daarnaast ook Cookies (Tracking) waarvoor de Bridge- en Boekenshop aan de bezoeker toestemming vraagt om cookies te mogen plaatsen. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Wat voor nut hebben de verschillende cookies?

Cookies zorgen ervoor dat:

 • u ingelogd blijft;
 • artikelen in uw winkelwagentje bewaard blijven;
 • u veilig online winkelt bij de Bridge- en Boekenshop;
 • de website snel is;
 • persoonlijk advies mogelijk is op basis van eerder gekochte en/of bekeken artikelen.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van de Bridge- en Boekenshop  verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enige tijd bewaard. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder ‘Help’ in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt. Websites moeten altijd toestemming vragen om Cookies te plaatsen die inbreuk maken op de privacy.  

Cookielijst

De Bridge- en Boekenshop gebruikt onderstaande cookies:.

Cookie naam

Cookie omschrijving

Publisher

Type

guest-view

Allows guests to edit their orders.

Magento

Functioneel

frontend

Session ID

Magento

Functioneel

persistent_shopping_cart

The session key.

Magento

Functioneel

external_no_cache

A flag that indicates if caching is disabled.

Magento

Functioneel

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates if a customer is allowed to use cookies.

Magento

Functioneel

frontend_cid

Session ID

Magento

Functioneel

_ga

Used to distinguish users.

Analytics

Statistics

_gat

Used to throttle request rate.

Analytics

Statistics

_gid

Used to distinguish users.

Analytics

Statistics

JSESSIONID

JSESSIONID is a platform session cookie and is used by sites with JavaServer Pages (JSP). The cookie is used by the server to maintain a session with an anonymous user

Magento

Statistics

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Onder omstandigheden kunt u ook een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

NBB Services BV, Bridge- en Boekenshop

Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht info@bridgeshop.nl

 

25-05-2018