Spotlight

Veel mensen combineren twee hobby's: bridge en golf. Overdag lekker naar buiten om een balletje te slaan en 's avonds een spelletje bridge, wat wil een mens nog meer?
Net als bij het bridge zijn er bij golf nogal wat spelregels. Kent u de volgende regels al?

  • Tijdens het spelen van een hole mag men zijn bal niet vervangen, tenzij de regels toestaan dat het wél mag.

  • Als een golfbal verloren raakt tijdens het spelen van de hole, bijvoorbeeld in het water, buiten de baan of ergens in het bos, dan mag de speler de bal opnieuw slaan of op een door de regels aangegeven plek een nieuwe bal droppen. Dit wordt bestraft met 1 strafslag.

  • Als men denkt dat de bal kapot is (unfit for play), kan men aan de medespeler toestemming vragen de bal op te rapen en te bekijken. Dit komt soms nadat de bal uit een bunker is geslagen. Als de bal inderdaad kapot is, mag hij zonder straf worden vervangen.

  • Men mag op iedere hole met een nieuwe bal beginnen. Men moet aan de marker mededelen dat men een nieuwe bal in het spel brengt (merk en nummer melden).

Een goede reden dus om onze speciale bridge/golfballen aan te schaffen. Zo kunt u altijd verder spelen!